Reference

AB podporni zidovi

Zunanje ureditve

Projekt: Športno igrišče Proletarec Zagorje
Investitor: Lesnina MG d.o.o.
Leto izvedbe: 2023
Vrednost investicije: 85.000,00€ brez ddv

Projekt: Parkirišče in kamnita zložba Novi Log 19
Investitor: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2022
Vrednost investicije: 76.000,00€ brez ddv

Projekt: Parkirišče Kešetovo
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2022
Vrednost investicije: 126.000,00€ brez ddv

Projekt: Investicijsko vzdrževanje cest Občina Hrastnik
Investitor: Občina Hrastnik
Leto izvedbe: 2022

Projekt: Pomožni objekt-delavnica Jamšek
Investitor: privat investitor
Leto izvedbe: 2022

Projekt: Investicijsko vzdrževanje cest v Občini Trbovlje
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2021
Vrednost investicije: 110.000,00€ brez ddv

Projekt: ARSO merilna postaja Trbovlje
Investitor: Makro5 Gradnje d.o.o.
Leto izvedbe: 2020
Vrednost investicije: 11.000,00€ brez ddv

Projekt: ARSO merilna postaja Celje
Investitor: Makro5 Gradnje d.o.o.
Leto izvedbe: 2020
Vrednost investicije: 12.000,00€ brez ddv

Projekt: Stanovanjska hiša Tomažič
Investitor: Tomažič Vanda
Leto izvedbe: 2020
Vrednost investicije: 51.320,62€ brez ddv

Projekt: Pomožni objekt stanovanjske hiše Koncilja
Investitor: Koncilja Martin
Leto izvedbe: 2020

Projekt: Ureditev okolice 1.junija
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2020
Vrednost investicije: 71.095,16€ brez ddv

Projekt: Obnova(gradbena in obrtniška dela) v RTP 110/20 kV Hrastnik
Investitor: IMP d.d.
Leto izvedbe: 2019
Vrednost investicije: 132.602,69€ brez ddv

Projekt: Park Neža
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2019
Vrednost investicije: 78.641,58€ brez ddv

Projekt: Ureditev športnega igrišča OŠ IC
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2019
Vrednost investicije: 74.206,76€ brez ddv

Projekt: Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2018
Vrednost investicije: 88.752,39€ brez ddv

Projekt: Energetska sanacija OŠ Ivan Cankar
Investitor: CGP d.d.
Leto izvedbe: 2018
Vrednost investicije: 37.379,34€ brez ddv

Projekt: Krožišče Sušnik
Investitor: CGP d.d.
Leto izvedbe: 2018
Vrednost investicije: 30.290,64€ brez ddv

Projekt: Ureditev parkirišča Ribnik
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2018
Vrednost investicije: 33.260,74€ brez ddv

Projekt: Sanacija umirjevalnika meteornih vod AMD
Investitor: RTH d.d.
Leto izvedbe: 2016

Projekt: Gradnja foto studia Rozina
Investitor: privat investitor
Leto izvedbe: 2016

Projekt: Črpalni jašek Občina Trbovlje
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2016

Projekt: Rekonstrukcija objekta Iskra
Investitor: Dewesoft d.o.o.
Leto izvedbe: 2016

Projekt: Zunanja ureditev Sekač
Investitor: privat investitor
Leto izvedbe: 2015

Projekt: Rekonstrukcija ceste Dahau-Hacin
Investitor: Občina Trbovlje
Leto izvedbe: 2015

Projekt: Zunanji fitnes Rudar
Leto izvedbe: 2015